2 6 width
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Förråd

Har garaget blivit fullt? Svämmar källarförrådet över av prylar?

Vi hyr ut billiga förrådsutrymmen i flera storlekar i Karlstads tätort. 
Fem minuter från centrum har du full tillgång till ditt egna förråd, dygnet runt, alla dagar på året. Månadsavgiften är allt du betalar. Det yttre låset öppnas med en kod och ditt eget utrymme låser du med hänglås som endast du själv har nyckel till.

Väggarna är täta för att undvika insyn mellan förråden och takhöjden är väl tilltagen för att du ska kunna utnyttja ytan bäst.

Förrådet på vänstra bilden har en ojämn upphöjning i bakre delen. Denna upphöjning finns inte i alla förråd. Några är på längden, som på vänstra bilden, andra har ingången på långsidan, som på högra bilden. De storlekar vi erbjuder är 10, 12, 18 och 25m². Se även foton längst ned på sidan.

Priserna ligger på 375, 430, 750 och 800kr/mån.

Lokalen som innefattar förråden ligger nära E18 och IKEA. Den är lättåtkomlig med bil och släp och man behöver inte backa eller trixa. 
Exakt placering avslöjas vid bokning, för att undvika onödiga gäster.

Lokalen är inte uppvärmd men väggarna är tjocka och av tegel, så temperaturväxlingar sker långsamt. Ställ inte in ditt finaste arvegods, dina ovärderliga tavlor eller antika böcker för långtidsförvaring här. Det är billig förvaring och dina förväntningar bör vara därefter. Lokalens beskaffenhet visas dock tydligt på bilderna och du behöver inte vara överdrivet rädd för att ställa in saker.

Inga visningar ges, då all relevant information finns här på hemsidan via text och bilder.

Vi erbjuder korttidshyra såväl som tillsvidarehyra med en månads uppsägningstid.

Boka förråd

Använd detta formulär endast om du vill boka förråd (eller ställa dig i kö).

Om du har frågor, klicka här för att kontakta oss!

Samtliga fält, utom ”övriga upplysningar”, måste fyllas i för att bokning ska kunna göras.

När bokningen bekräftas av oss skickas ett brev till den angivna e-postadressen, alternativt till postadressen, med information om exakt placering av lokalen, kod till porten, förrådsnummer samt första fakturan som ska betalas innan tillträdesdagen. Även nedanstående avtalsvillkor skickas med detta brev.

Genom att skicka in bokningsformuläret godkänner du avtalsvillkoren och försäkrar att du är klar över dess innebörd.

 

Uppställning

Behöver du någonstans att parkera bilen när den är avställd en period? Vill du slippa ha motorcykeln parkerad på gatan? Har du en släpkärra, husvagn, båt eller annat som behöver ställas undan?

Vi erbuder plats i en stor lokal i Karlstad tätort. Fem minuter från centrum har du full tillgång till lokalen dygnet runt, alla dagar om året.

Några platser har fri lejd ut och kan användas för fordon som är i trafik eller för den som vill kunna ta ut sin bil, båt, släpkärra eller husvagn när som helst.

Allt samsas under samma tak, utan mellanväggar, men lokalen är låst och man tar sig in via kod. Endast andra hyrestagare har åtkomst till lokalen.

Visst arbete kan eventuellt tillåtas efter överenskommelse, om det kan ske utan risk för åverkan på annat. Det är dock ingen lämplig lokal för renoveraren eller hobbymekanikern.

Lokalen ligger nära E18 och IKEA. Den är inte uppvärmd, men låst och torr.

Vi erbjuder korttidshyra såväl som tillsvidarehyra med en månads uppsägningstid.

Vinterförvaring är lite speciellt. På vintrarna finns färre platser med fri lejd och det är fast datum som gäller för utplockning. Det betyder även att den som hyr året runt inte kan säga upp sin plats förrän till våren.

Priset beror på upptagen yta och önskade förmåner. Vissa fasta priser och riktlinjer finns dock. En tumregel är ca 27kr per kvadratmeter och månad.

Personbil: 270kr
MC: 200kr
Fri lejd ut för bil, släp, etc: 160kr extra

 

Boka uppställningsplats

Använd detta formulär endast efter överenskommelse per mail eller telefon. Kontakt.


Villkor:

 • Hyrestagaren ansvarar själv för allt som förs in i lokalen. Försäkring bör tecknas av hyrestagaren om dennes hemförsäkring inte täcker förråd utanför hemmet.
 • Hyresgivaren ansvarar ej för skador på person eller egendom i eller omkring lokalen.
 • Aktsamhet bör iakttas vid all transport eller uppehälle inuti eller utanför lokalen.
 • Hyrestagaren har i normala fall tillgång till sitt förråd dygnet runt, alla dagar och ansvarar själv för att lokalen hålles låst.
 • Fel eller brister i lokalen ska anmälas snarast till hyresgivaren.
 • Allt som tas in i lokalen ska förvaras i förrådsutrymmet och tas med vid avflyttning. Skräp, prylar, fyndvaror, etc, tas med till återvinningscentral och får ej lämnas i lokalen.
 • Förrådsutrymmet låses med hänglås eller liknande lås som bekostas av hyrestagaren själv. Annan låsform får inte användas utan att rådfråga hyresgivaren. Inte heller får hål (t.ex. skruvhål) göras i väggarna utan rådfrågan.

Betalningsvillkor:

 • Betalning ska vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodag.
 • Kvartalsfaktura via e-post är kostnadsfri. Vid månadsvis fakturering eller postfaktura tillkommer 10-15kr i faktureringsavgift per faktura.
 • Vid utebliven betalning tillkommer 60kr i påminnelseavgift.
 • Har betalning ej erhållits 10 dagar efter förfallodatum går ärendet till inkasso och ytterligare 180kr tillkommer, plus dröjsmålsränta enligt räntelagen, från förfallodatum.
 • Har hyran fortfarande inte betalats och hyrestagaren inte hört av sig vid nästföljande månadsskifte töms förrådet och innehållet anses förverkat. Kostnaderna för transport, deponi, avfallshantering och annat debiteras hyrestagaren enligt en timtaxa på 460kr exkl. moms och ärendet sänds till kronofogdemyndigheten. Hyrestagaren förlorar samtidigt rätten till förrådet.

Bra att veta:

 • Förrådet får endast användas till förvaring. Ingen form av arbete som utgör risk för lokalen eller påverkar övriga hyrestagares förvaring får utföras av hyrestagaren.
 • Lokalen är inte uppvärmd. Snöröjning och sandning garanteras inte.
 • Hyresgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart avhysa hyrestagare som inte följer dessa hyresvillkor. Eventuella kostnader i samband med detta debiteras hyrestagaren.

Adressändring:

 • Ansvaret för att hålla kontaktuppgifter uppdaterade ligger hos hyrestagaren.
 • Ny adress eller nytt telefonnummer ska anmälas utan dröjsmål via telefon, post eller e-post till hyresgivaren. Eventuella problem eller olägenheter för hyrestagaren som uppstår pga att denne inte är kontaktbar ersätts inte.

Uppsägning:

 • Uppsägningstiden vid tillsvidarehyrning uppgår till en månad, räknat från månadsskiftet närmast efter uppsägningen.
 • Uppsägning kan ske via telefon, e-post eller brev till hyresgivaren.
 • Vid eventuell uppsägning av hyresgivarens arrendekontrakt pga rivning, markexploatering eller annan anledning avslutas uthyrningen och annan lokal erbjudes ej till hyresgästerna. Uppsägningstiden är även i dessa fall en kalendermånad.

ROT-avdrag!

Du vet väl om att du som privatperson kan få skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader.

Läs mer på Skatteverkets hemsida